ing. Ladislav POUZAR

* 14.4.1961 v Českém Krumlově
1980 ukončení studia na SPŠ strojní v Českých Budějovicích
1985 ukončení studia na ČVUT-FSI v Praze, katedra letadel,
specializace: letecké motory
1995 ukončení dálkového studia na Pražské fotografické škole
do roku 1993 vývojový pracovník v oblasti letadlové techniky
1993 - 1995 referent odd. památkové péče OkÚ v Českém Krumlově
od roku 1995 fotograf,
založení firmy Q SUN foto (Qapem, Qalitně, Qvaší spokojenosti)
červen 2000 – prosinec 2000 studium na Milner International College of English, Perth, West Australia
prosinec 2000 – březen 2001 cesta Austrálií a Tasmánií